Ilmoitusehdot

Ilmoittaja vastaa ilmoituksen asianmukaisuudesta. Kaleva Media pidättää oikeuden tarkistaa ilmoituksen sisällön ja jättää ilmoituksen julkaisematta, mikäli ilmoitus ei vastaa mainonnan perussääntöjä, alaan liittyvää lainsäädäntöä ja viranomaisen suosituksia.

Reklamaatiot ja vastuu virheistä

Lehden vastuu ilmoituksen poisjäännistä tai julkaisemisessa sattuneesta virheestä on enimmillään ilmoituksesta maksettu hinta. Huomautus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehden asiakaspalveluun seitsemän vuorokauden kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta tai tarkoitetusta julkaisupäivästä lukien. Mikäli ilmoitus jää pois lehdestä mahdollisten teknisten ongelmien takia, ilmoitus julkaistaan seuraavassa mahdollisessa julkaisussa.

Kaleva Media ei vastaa ilmoituksen asuun tulleesta virheestä, joka johtuu lehdelle toimitetusta puutteellisesta tai virheellisestä aineistosta tai virheestä, joka käy selville ilmoittajalle toimitetusta ja hänen hyväksymästään tai määräaikana palauttamatta jättämästään ilmoitusvedoksesta. Kaleva Media ei vastaa ilmoituksen poisjäämisestä mahdollisesti aiheutuneista menetyksistä.

Laskutettavat ilmoitukset

Laskutusta varten tarvitsemme laskutusosoitteen, ilmoituksen jättäjän tai muun vastuuhenkilön nimen ja yhteystiedot.

Kaleva Media edellyttää luotollisessa ilmoitusmyynnissä kuluttaja-asiakkailta 18 vuoden ikää ja henkilötunnuksen antamista asiakkaan oikeusturvasyistä. Kaleva Median luotonhallinta tarkistaa jälkikäteen yritys- ja yhdistysasiakkaiden luottokelpoisuuden ja voi tarvittaessa edellyttää etukäteismaksua.

Lasku voidaan, asiakkaan niin halutessa, lähettää myös sähköpostilla. Muualle kuin Suomeen osoitetut ilmoituslaskut lähetämme sähköpostilla. Laskun maksuaika on 14 päivää. Viivästyskorko määräytyy yleisen korkolain mukaisesti. Laskuttajana on Kaleva365 Oy. Ilmoituslaskujen maksuvalvonnan ja perinnän hoitaa Ropo Capital Oy. Erääntyneestä maksusta peritään viivästyskorko ja huomautusmaksu.