Tilausehdot

Kaleva365 Oy:n tilattavien lehtien tilausehdot

Kaleva365 Oy kustantaa seuraavia tilattavia lehtiä: Kaleva, Lapin Kansa, Koillissanomat, Raahen Seutu, Iijokiseutu, Pyhäjokiseutu, Rantalakeus, Siikajokilaakso ja Pohjoisen Polut. Lehtiin kuuluu lisäksi lehden verkkosisällöt sekä lisäksi niihin voi kuulua liitteitä. Lehtiä ei voi tilata ilman liitteitä, eikä liitteitä voi tilata erikseen. Osa liitteistä voi olla kaupallisia. Tarkempia tietoja lehdistä ja siihen kulloinkin kuuluvista liitteistä saa täältä.

Kaleva365 Oy:n kustantamien lehtien ilmestymispäivät ja ilmestymättömät päivät löytyvät tästä. Juhlapäivät voivat aiheuttaa muutoksia painetun lehden jakelussa. Tilausehtoja sovelletaan kaikkiin Kaleva365 Oy:n tilattaviin lehtiin.

Tuotteet

Painettu lehti tarkoittaa tabloidikoossa ilmestyvää sanomalehteä.

Digi tarkoittaa kaikkea verkon sisältöä. Digiin sisältyy myös näköislehti, joka on sanomalehti digitaalisessa muodossa. Näköislehden sisältö vastaa painettua sanomalehteä kaikilta osin. Lisäksi siinä voi olla joitakin omia ilmoitussivuja. Mikäli sanomalehdestä tehdään useita erilaisia painoksia, näköislehti vastaa pääpainosta.

Myytävät tuotepaketit kuluttaja-asiakkaille

Tilaus sisältää painetun lehden liitteineen, verkon maksullisen sisällön ja näköislehden.

Digi sisältää verkon maksullisen sisällön ja näköislehden.

Myytävät tuotepaketit yritysasiakkaille

Digin yritystilaus mahdollistaa useamman käyttäjän yhtäaikaisen digisisältöjen käytön tietokoneella tai mobiililaitteella. Tunnistautuminen tapahtuu yrityksen IP-osoitteen perusteella. Palvelun hinnoittelu perustuu käyttäjämäärään. Tilaus sisältää kaikki lehden verkkosisällöt ja näköislehden. Kaleva365 Oy pidättää oikeuden sulkea tilaajan tunnuksen käyttöoikeuden, mikäli Kaleva365 Oy epäilee tunnusta käytettävän väärin. Tarjouspyynnöt ja lisätiedot sähköpostilla lehden asiakaspalveluun. Lehtien yhteystiedot löytyvät tästä.

Painetun lehden tilaus on yritysten käytössä. Tilaukseen ei kuulu digiä.

Kampanjatilaukset

Tarjoushintaiset tilaukset on tarkoitettu uusille tai palaaville asiakkaille. Tarjouksia ei voi ketjuttaa.

Saatamme toisinaan tarjota erikoistarjouksia. Kaleva Medialla on täysi oikeus päättää oikeudesta tarjoukseen. Pidätämme oikeuden peruuttaa tarjouksen, jos kotitaloudessasi on tai on äskettäin ollut tarjoushintainen tilaus.

1. Tilausmuodot

Jatkuva tilaus

Jatkuva tilaus on voimassa toistaiseksi ilman uudistamista, kunnes tilaaja irtisanoo tilauksen. Jatkuvana tilauksena maksettava laskutuskauden hinta jakautuu lehtikohtaisesti sovittuihin laskutusjaksoihin (12, 6, 4, 3, 2 tai 1 kuukautta). Yhden (1) kuukauden laskutusjakso on mahdollinen ainoastaan maksukorttitilauksissa. Jatkuva tilaus laskutetaan aina laskutusjakson alkamisen jälkeen. Laskutuslisä 4,90 € per lasku veloitetaan muista laskutusmuodoista kuin e-laskusta, suoramaksusopimuksesta ja maksukorttimaksusta.

Uuden jatkuvan tilauksen ensimmäinen laskutusjakso alkaa samasta päivästä kuin tilausaikakin, ellei muuta ole sovittu. Tilaaja voi muuttaa laskutusjakson pituutta tai irtisanoa tilauksen ilmoittamalla siitä asiakaspalveluun vähintään kolme arkipäivää ennen laskutusjakson päättymistä. Muutos tai irtisanominen astuu voimaan uuden laskutusjakson alkaessa.

Jos maksaminen tapahtuu maksukortilla, tilaus veloitetaan kolme päivää ennen seuraavan laskutusjakson alkamista. Tilauksen voi perua maksetun jakson loppuun, viimeistään neljä päivää ennen seuraavan laskutusjakson alkamista. 

Tilaajan kumppaniedut ovat voimassa vain, jos tilaus on voimassa. Kumppanietuja ei voi käyttää, jos jakelunkeskeytys kestää yhtäjaksoisesti yli kuukauden tai vuodessa yhteensä yli kolmen kuukauden ajan. Lisätietoja kumppanieduista löytyy kunkin lehden asiakaspalvelusivustolta.

Määräaikaistilaus

Määräaikaistilaus on voimassa sovitun määräajan. Tilaus laskutetaan määräajan alussa. Laskutuslisä veloitetaan muista laskutusmuodoista kuin e-laskusta ja suoramaksusopimuksesta. Tilaaja voi milloin tahansa muuttaa tilausmuodon jatkuvaksi tilaukseksi ilmoittamalla siitä asiakaspalveluun.

Opiskelijatilaus

Opiskelijalla on oikeus kulloinkin voimassaolevaan opiskelija-alennukseen, joka lasketaan vastaavan pituisesta normaalihintaisesta määräaikaisesta tai jatkuvasta tilauksesta. Opiskelija-alennukseen ovat oikeutettuja omassa taloudessaan asuvat opiskelijat, joiden opiskelu on päätoimista, opiskelu kestää vähintään 8 kk ja opiskeluajalta ei makseta päivärahaa tai palkkaa. Opiskelijatilaus on henkilökohtainen. Opiskelijatilaus tehdään pääsääntöisesti opiskelupaikkakunnalle. Opiskelijatilausoikeus todistetaan voimassa olevalla opiskelijatodistuksella tai opiskelijakortilla. Jatkuvan tilauksen tilanneiden opiskelijoiden pitää toimittaa vuosittain opiskelija-alennukseen oikeuttava todistus, esim. kuva opiskelijakortista.  Tilaus muuttuu normaalihintaiseksi, mikäli todistusta ei toimiteta. Muilta osin opiskelijatilaukseen sovelletaan jatkuvan tai määräaikaisen tilauksen ehtoja.

Tilausvaihtoehdot

Tilausvaihtoehtona on erilaisia yhdistelmiä, joihin kuuluu verkon sisällöt joka päivä, mutta painettu lehti ilmestymispäiväkalenterin mukaisina viikonpäivinä.
Tarkempia tietoja tilausvaihtoehdoista löytyy kunkin lehden asiakaspalvelusta tästä.

Tilauksen irtisanominen

Mikäli tilaaja irtisanoo tilauksen ennen ensimmäisen laskun eräpäivää, muutos astuu voimaan kolmen arkipäivän kuluessa tilaajan tekemästä ilmoituksesta ja tilaajalta peritään toimitettujen lehtien hinnaston mukainen hinta ja kulloinkin voimassa oleva laskutuslisä uuden laskun lähettämisestä. Irtisanoessaan jo maksetun jatkuvan tilauksen tilaaja on oikeutettu saamaan takaisin etukäteen maksetun tilausmaksun, jolloin irtisanomisaika on 30 päivää. Määräajaksi tehtyä tilausta ei voi irtisanoa päättymään kesken tilausjakson. Maksamattomina perutuista tilauksista veloitetaan huomautusmaksun lisäksi hinnaston mukainen tilausmaksu siltä ajalta, jonka tilaaja on ehtinyt saada lehteä. Mikäli tilaaja ei maksa tilaustaan viimeistään eräpäivänä, laskun perinnästä vastaa perintätoimisto. Jatkuvassa tilauksessa tilaus on irtisanottava kolme päivää ennen seuraavaa tilausjaksoa.

2. Tilausten alkamisaika

Verkossa osoitteessa ”lehden nimi”.fi/ tilaa (esim. www.kaleva.fi/tilaa) tai kampanjasivulla tehty tilaus alkaa yleensä asiakkaan niin halutessa jo seuraavana ilmestymispäivänä, myös viikonloppuisin. Asiakaspalvelun kautta arkipäivinä klo 13:een mennessä tehty tilaus voi alkaa seuraavasta ilmestymispäivästä.

3. Tilaajan jakelun keskeytykset ja osoitteenmuutokset

Tilaaja voi tilapäisesti keskeyttää painetun lehden jakelun tai muuttaa tilauksen osoitetta. Digitilausta ei voi keskeyttää. Painetun lehden voi halutessaan kääntää myös hyväntekeväisyyteen. Muutokset voi tehdä netissä osoitteessa www.lehdennimi.fi/tilaaja (esim. kaleva.fi/tilaaja). Muutoksen saa voimaan seuraavasta ilmestymispäivästä, jos muutos tehdään ennen klo 13. Lehden tilapäisen jakelunkeskeytyksen ja osoitteenmuutoksen minimiaika on kaksi päivää. Jatkuvan tilaajan jakelunkeskeytys, joka on vähintään kahden päivän pituinen, siirtää tilauksen seuraavan laskutusjakson alkua keskeytysajan verran. Määräaikaisissa tilauksissa painetun lehden jakelunkeskeytystä ei hyvitetä. Jakelunkeskeytyksen voi tehdä kerralla enintään kahdeksi kuukaudeksi. Tilapäisen jakelunkeskeytyksen aikana voi lukea näköislehteä ja kaikkea verkon sisältöä normaalisti, enintään kahden kuukauden ajan vuoden aikana. Mikäli jakelunkeskeytyksiä kertyy vuoden aikana yli kaksi kuukautta, ylimeneviltä päiviltä ei tule ajallista hyvitystä tilaukseen.
Osoitteenmuutokset ja jakelunkeskeytykset voidaan ilmoittaa myös lehden asiakaspalveluun. Arkisin klo 13:een mennessä tehty muutosilmoitus voidaan huomioida yleensä seuraavana päivänä ja viikonloppuna tehty muutosilmoitus yleensä seuraavasta tiistaista alkaen. Lehden pysyvästä tai väliaikaisesta osoitteenmuutoksesta Postin jakelualueilla pitää tehdä ilmoitus myös Postille.

4. Laskutusjakson muutokset

Laskutusjakson muutokset tulevat pääasiallisesti voimaan seuraavan laskutusjakson alusta.

5. Tilaushinnat ja tilausehtojen muutokset

Kunkin laskutuskauden hinta perustuu sen alkaessa voimassa olevaan hinnastoon tai kampanjaan. Hinnaston mukaiset tilaushinnat ovat päivittäin nähtävissä kunkin lehden asiakaspalvelusivustolla. Hinnat sisältävät 10 % arvonlisäveron. Ulkomaille tilausmuoto on digi. Kaleva365 Oy:llä on oikeus muuttaa tilausehtoja sekä -hintoja. Tilausehtojen muutoksista ilmoitetaan kunkin lehden asiakaspalvelun verkkosivustoilla tai muulla vastaavalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana ja ne koskevat välittömästi kaikkia tilauksia. Tilaajalla on merkittävistä palvelutason muutoksista tiedon saatuaan oikeus irtisanoa tilauksensa päättymään 30 päivän irtisanomisajalla ilmoittamalla asiasta asiakaspalveluun. Laista, asetuksesta, viranomaismääräyksestä tai vastaavista johtuvat hinta- tai ehtomuutokset tulevat kuitenkin voimaan välittömästi ilman eri ilmoitusta ja ne koskevat välittömästi kaikkia tilauksia eivätkä oikeuta normaaleista irtisanomisehdoista poikkeavaan irtisanomiseen.

6. Vastuu Kaleva365 Oy:n lehtien toimittamisesta ja painojäljestä

Jakelussa voi olla paikallisia eroavuuksia. Myös säätila tai muut olosuhteet voivat aiheuttaa poikkeuksia. Haja-asutusalueella lehdet jaetaan yleensä arkisin postin päiväkannon yhteydessä ja viikonloppuisin yhteisnoutolaatikoihin. Lehdenjakajalla tulee säästä riippumatta olla esteetön pääsy postilaatikolle tai -luukulle ja osoitenumeroiden tulee olla merkitty niihin selkeästi. Mikäli lehti jää Kaleva365 Oy:stä johtuvasta syystä kokonaan toimittamatta, tilaajan tulee viivytyksettä reklamoida. Kaleva365 Oy:n vastuu rajoittuu toimittamatta jääneen lehden toimittamiseen tai puuttuneen lehden hyvittämiseen siirtämällä jatkuvan tilauksen seuraavaa laskutuskautta toimittamatta jääneitä lehtiä vastaavalla määrällä tai jatkamalla määräaikaistilausta vastaavalla ajalla.

Kaleva365 Oy:llä ei ole muuta tai laajempaa vastuuta lehtien ilmestymättä tai toimittamatta jäämisestä eikä lehdellä edellä esitetyn lisäksi korvaa tilaajalle jakeluhäiriöstä tai lehden toimittamatta tai ilmestymättä jäämisestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia tai välittömiä tai välillisiä vahinkoja. Mikäli lehden liite jää toimittamatta ja tilaaja viivytyksettä reklamoi asiasta asiakaspalveluun, lehti toimitetaan puuttuneen liitteen tilaajalle, mikäli se on olosuhteet huomioon ottaen tarkoituksenmukaista. Lehdellä ei ole liitteen toimittamatta jäämisestä muuta tai laajempaa vastuuta eikä liitteen toimittamatta jääminen oikeuta esimerkiksi tilausajan pidennykseen.

Lehti toimitetaan force majeure (lakko, tuotannolliset häiriöt yms.) -varauksin. Lehti ei suorita hyvitystä lakon tai muun ylivoimaisen esteen takia julkaisematta tai toimittamatta jääneistä lehdistä.

Lehdissä voi suurien painosmäärien vuoksi tai muusta syystä esiintyä poikkeamia painojäljessä. Lehti ei vastaa painojäljessä esiintyvistä poikkeamista.

7. Etämyynti ja peruuttamisoikeus

Tilaajalla on oikeus peruuttaa etämyynnissä tekemänsä uusi tilaus kuluttajansuojalain (38/1978) 14 § ehdoin ilmoittamalla siitä lehden asiakaspalveluun 14 päivän kuluessa ensimmäisen lehden vastaanottamisesta. Peruuttamiselle ei tarvitse esittää syytä. Ennen peruuttamista saapuneita lehtiä ei tarvitse palauttaa. Lehtien asiakaspalvelun yhteystiedot löytyvät tästä.

Kaleva Median digitaalisia sisältöjä sisältävät tilaukset (digitilaukset) ovat hyödykkeitä ja/tai palveluita, joita eivät koske kuluttajansuojalain 14 §:n säännökset peruuttamisoikeudesta etämyynnissä. Asiakkaalla ei ole oikeutta peruuttaa tekemäänsä tilausta sen jälkeen, kun lukuoikeus on aktivoitu kirjautumalla sisään palveluun.

Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus.

8. Tietosuoja ja markkinointiluvat

Lehden tilaajat ovat Kaleva365 Oy:n asiakasrekisterissä, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon. Lehden ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten suoramainonta, etämyynti ja muu suoramarkkinointi ja mielipide- ja markkinatutkimukset) tietosuojalain mukaisesti. Tilaaja voi kieltää tietojensa käytön markkinointitarkoituksiin ja mielipide- ja markkinatutkimuksiin ilmoittamalla asiasta lehden asiakaspalveluun. Asiakaspalveluun tulevat puhelut nauhoitetaan koulutus- ja opetustarkoitusta varten.

Kaleva Media voi lähettää sinulle viestejä markkinoidakseen omia palveluitaan, jos olet tilannut Kaleva Median tuotteita tai käytät Kaleva Median palveluita. Markkinointiviestit liittyvät Kaleva Median omien tuotteiden markkinointiin ja Kaleva Media voi lähettää viestejä, vaikka et olisi antanut lupaa sähköiseen suoramarkkinointiin. Halutessasi voit aina perua kyseiset markkinointiviestit viestien lopussa olevasta linkistä tai olemalla yhteydessä Kaleva Median asiakaspalveluun.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä:  https://www.kalevamedia.fi/tietosuoja/tietosuojaseloste/

9. Verkkosisällön käyttö sekä käyttäjätunnistus

Verkkosisältö on tarkoitettu sen talouden käyttöön, johon tilaus on tehty. Tilaaja käyttää verkkosisältöä Kaleva Media -tunnuksella.  Verkkosisältöä voi lukea App Storen tai Google Playn -sovelluksilla ja useimmilla verkkoselaimilla. Tilaaja sitoutuu pitämään käyttäjätunnuksensa salassa ja olemaan luovuttamatta sitä kolmansien osapuolten käyttöön. Tilaaja sitoutuu ilmoittamaan Kaleva365 Oy:lle välittömästi, mikäli tilaaja epäilee tunnuksensa paljastuneen kolmansille osapuolille. Kaleva365 Oy pidättää oikeuden sulkea tilaajan tunnuksen käyttöoikeuden milloin tahansa, mikäli Kaleva365 Oy epäilee tunnusta käytettävän väärin.

10. Tilauksen tekeminen, maksaminen ja alkaminen

Tilaukseen kuuluva verkkosisältö tarkoittaa käyttöoikeutta tilausjakson ajaksi. Tilauksen tekemisen yhteydessä tilaaja antaa nimi- ja osoitetietonsa, kuten puhelinnumeronsa ja sähköpostiosoitteensa. Sähköpostiosoite on pakollinen tieto, koska sen kautta tilaajalle välitetään palveluun liittyvää tietoa. Tilaaja vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Mikäli tilaajan tiedoissa tapahtuu muutoksia, on tilaajan ilmoitettava tietojen muutoksista viivytyksettä lehden asiakaspalveluun tai www.lehdennimi.fi/tilaaja. Tilaus alkaa halutusta päivästä. Tekemällä tilauksen tilaaja hyväksyy samalla tilausehdot.

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.
Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
https://www.paytrail.com/kuluttaja/tietoa-maksamisesta

11. Palvelun päivittäinen aikataulu

Päivän näköislehti on käytettävissä pääsääntöisesti kello kuuteen mennessä lehden ilmestymispäivänä.

12. Lehden oikeus keskeyttää verkkopalvelu

Kaleva365 Oy:llä on oikeus keskeyttää verkkopalvelu tilapäisesti, jos se on välttämätöntä näköislehden teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi tai yleisen tietoliikenneverkon asennus-, muutos- ja huoltotöiden vuoksi tai mikäli lait, asetukset, viranomaisten määräykset, ohjeet tai lausunnot taikka alan keskeisten järjestöjen suositukset tätä edellyttävät. Lehti pyrkii siihen, että keskeytys ei jatku tarpeettoman kauan ja että siitä aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Lehti pyrkii ilmoittamaan etukäteen keskeytyksestä.

13. Vikojen ja häiriöiden korjaus

Kaleva365 Oy korjaa verkkopalvelun mahdolliset viat ja häiriöt normaalina työaikana viasta tai häiriöstä ilmoituksen saatuaan ilman tarpeetonta viivytystä.

14. Vahingonkorvausvelvollisuus

Näköislehden osalta Kaleva365 Oy vastaa ainoastaan tuottamuksellaan tilaajalle aiheuttamistaan välittömistä vahingoista, ja sen vastuun enimmäismäärä on tilaajan kyseisestä maksullisesta palvelusta maksama hinta. Kaleva365 Oy:n vastuu rajoittuu toimittamatta jääneen lehden toimittamiseen tai puuttuneen näköislehden numeron hyvittämiseen jatkamalla määräaikaistilausta vastaavalla ajalla. Lehti ei vastaa tilaajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai epäsuorista vahingoista. Lehdellä on oikeus laittaa näköislehti julki ilmaiseksi kaikille verkon käyttäjille rajatuksi ajaksi ilman, että siitä tulee hyvitystä maksullisiin tilauksiin.

15. Tilaajan vastuu laitteista, käytöstä yms.

Tilaaja vastaa itse verkkosisältöjen käyttämiseen tarvittavien laitteiden, ohjelmistojen sekä tietoliikenne- ja tiedonsiirtoyhteyksien hankinnasta, asennuksesta, ylläpidosta ja käyttökustannuksista, sekä siitä, etteivät ne aiheuta haittaa, häiriötä tai vahinkoa Kaleva365 Oy:lle tai muille Internetin käyttäjille. Tilaaja vastaa itse oman tietokoneensa, matkapuhelimensa, tietojärjestelmän tai muun vastaavan päätelaitteen suojauksesta. Tilaaja vastaa itse kaikista hänelle verkkosisältöjen käytöstä aiheutuvista käyttömaksuista tai verkkosisältöjen käyttöön liittyvistä vaatimuksista ja kustannuksista kolmannelle osapuolelle (esim. Internet-verkon käyttömaksut ja puhelumaksut).

16. Ylivoimainen este

Lehti ei ole vastuussa sellaisista viivästyksistä tai virheistä, jotka johtuvat lehden vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista seikoista (force majeure). Viivästymistilanteessa lehti noudattaa velvollisuuksiaan niin pian kuin se on kyseisessä tilanteessa mahdollista. Lehdellä on oikeus tuottaa verkkosisältöpalvelu parhaaksi katsomallaan tavalla ja muuttaa milloin tahansa verkkosisältöpalvelua, saatavilla oloa ja käyttöön tarvittavalle laitteistolle asetettuja vaatimuksia. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan kohtuullisessa ajassa etukäteen verkkosivulla tai tilaajan sähköpostiosoitteeseen. Ilmoitusvelvollisuus ei koske teknisiä muutoksia, kuten laitteistojen tai ohjelmistojen päivityksiä.

17. Muut ehdot

Kaleva Median yleiset voimassa oleva käyttöehtot löytyvät täältä. Yleisiä käyttöehtoja noudatetaan niiltä osin mitä tilausehdoissa ei ole määritelty.